CONTACT US

 • ผู้จัดการทั่วไป
  Zhang Yongjun

  zhangyongjun@bthgame.com

 • ผู้จัดการฝ่ายการค้า
  Zhang Fan

  zhangfan@bthgame.com

 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
  Li Jinxin

  jinxin.li@bthgame.com

 • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
  Xue Jianping

  jianping.xue@bthgame.com